Ambulanceritten duren veel te lang

De gemiddelde ritduur van ambulances is sinds de (gedeeltelijke) sluiting van de spoedeisende hulp in Lelystad opgelopen tot ruim 50 minuten. Dat blijkt uit een analyse van de gemeente Lelystad op basis van de registratiecijfers van de GGD Flevoland. Voor Urk is de gemiddelde ritduur zelfs opgelopen tot meer dan een uur. De norm is drie kwartier.

Het voornaamste tijdsverlies zit volgens het zogenoemde ‘position paper’ in het vervoer van een patiënt naar een ziekenhuis verder weg. Afhankelijk van de aandoening of het letsel kunnen de lange rijtijden ernstige gevolgen hebben voor de patiënt, aldus de gemeente.  

Geen acute zorg voor kinderen
De gemeente is bezorgd over de spoedeisende hulp voor kinderen. De afdeling is nu door de week overdag open, maar er zijn geen kinderartsen. Daardoor is er geen hulp voor kinderen tot 12 jaar. Boven de 12 jaar kan de hulppost alleen helpen bij botbreuken. Het college van b en w vindt dat niet acceptabel in een gemeente met een relatief jonge bevolking.

Werkdruk erg hoog
De werkdruk voor de zorgverleners, zoals huisartsen en verloskundigen, is volgens de analyse sterk toegenomen doordat de medisch specialistische ondersteuning vanuit het ziekenhuis is weggevallen. Huisartsen hebben ook problemen om patiënten door te verwijzen naar specialistische zorg. De arts krijgt regelmatig te horen dat er in een ziekenhuis geen plek is, en moet dan andere ziekenhuizen bellen. De werkdruk leidt er ook toe dat de huisarts minder makkelijk een waarnemer kan vinden. Werken in Lelystad is minder aantrekkelijk geworden, waardoor waarnemers liever elders aan de slag gaan.

Verloskundigen hebben minder tijd
Ook de verloskundigen kampen met een veel hogere werkdruk. Zij moeten naar het Sint Jansdal in Harderwijk om een zwangere te begeleiden, en zijn daardoor langere tijd weg uit Lelystad. Dat betekent dat er vaker een vervanger nodig is, en acute gevallen in Lelystad in gevaar komen.