‘Stadsdeel niet scherp genoeg bij vergunning Loveland’

Het stadsbestuur vindt het onterecht dat een deel van het Sloterpark zestien dagen lang dicht moest vanwege festival Loveland. Buurtbewoners spraken deze zomer hun verontwaardiging uit over de lange op- en afbouwtijd die nodig was voor het tweedaagse festival. De SP vroeg het stadsbestuur om opheldering.

Te lang
Het college antwoordde gisteren op die schriftelijke vragen en liet weten dat de op- en afbouw van een festival volgens de gemeentelijke richtlijn maximaal tien dagen mag duren. Zestien dagen was daarom ’te lang’. ‘Ten tijde van de vergunningsaanvraag is door het stadsdeel niet scherp genoeg op de richtlijn toegezien.’

Als festivalorganisaties opnieuw om meer dagen vragen, dan moeten ambtenaren van het stadsdeel die aanvraag voortaan door ambtenaren van de centrale stad laten toetsen. Dat was eerst nog niet zo.

Maatwerk
Dat betekent overigens niet dat er nooit meer een langere afsluiting zal worden toegestaan. ‘Ruimte voor maatwerk blijft nodig met het oog op veiligheid, voorkomen van schade aan de openbare ruimte en het voorkomen van overlast.’

In 2018 werd er ook bij vier andere grote evenementen afgeweken van de richtlijn van tien dagen.