Zeilevenement Pieperrace in Volendam

VOLENDAM – Er ligt weer een heel vaarseizoen voor de deur, en de traditionele Pieperrace in Volendam luidt daarvan het begin in. De zeilende beroepsvaart en andere traditionele platbodems kunnen deelnemen en het belooft een spannende strijd te worden.De start en finish zullen voor de Volendammer Haven plaats vinden. In de haven wordt de stand bijgehouden op een scorebord en zal een spreekstalmeester de race becommentariëren.

Geschiedenis
Deze wedstrijd voor traditionele zeilschepen houdt de herinnering in ere hoe de Volendammer Kwakken (grote botters die alleen in Volendam voorkwamen) gedurende de periode 1943-1945 werden gebruikt om aardappelen (piepers) over te zeilen vanuit Friesland. De piepers waren – onder andere – bestemd voor de Amsterdamse ziekenhuizen.