INSPECTIE HEEFT GROTE ZORG HULPVERLENING EHBO’ERS RODE KRUIS BIJ EVENEMENTEN’

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zou zich zorgen maken over de hulpverlening door EHBO-ers van het Rode Kruis tijdens evenementen in Nederland. Dat meldt het televisieprogramma Zembla, dat in het bezit is van een vertrouwelijke brief. Die brief is in augustus 2018 door de inspectie naar het Rode Kruis is gestuurd.

Hitteberoerte
In 2016 overleed een 25-jarige hardloopster tijdens de Dam tot Damloop aan de gevolgen van een hitteberoerte. Het Rode Kruis erkende daarna dat er fouten zijn gemaakt. In een onderzoeksrapport dat is opgesteld na haar overlijden zou geconcludeerd worden dat er ‘structurele tekortkomingen’ zijn binnen de organisatie van het Rode Kruis.

EHBO-hulpverleners van het Rode Kruis zouden namelijk onvoldoende in staat zijn om een juiste inschatting te kunnen maken bij complexe situaties. Ook het bepalen van de urgentie van een onwelwording is voor hen lastig, waardoor het te lang kan duren voordat er professionele hulp wordt ingeschakeld. Desondanks worden deze hulpverleners wel ingezet op plekken waar ze met complexe situaties in aanraking kunnen komen, zoals bij de Dam tot Damloop.

Niet geleerd
Daarnaast zou uit het onderzoek blijken dat incidenten niet structureel geëvalueerd worden en dat van incidenten niet wordt geleerd. Ook zou het Rode Kruis niet in staat zijn het eigen handelen goed te onderzoeken.

‘In de praktijk is de hulp- en zorgverlening in aard en omvang niet overal optimaal’, laat de Inspectie aan Zembla weten. ‘Een deel van de hulpverlening wordt vaak mede door vrijwilligers uitgevoerd en over de kwaliteit daarvan maakt de inspectie zich zorgen.’

Het Rode Kruis zegt dat zij de manier waarop zij zorg bieden bij evenementen nog steeds verantwoord vindt. ‘De inspectie heeft aangegeven dat het verbeterplan voor nu voldoende maatregelen bevat om de kans op calamiteiten bij een evenement als de Dam tot Damloop tot een minimum te beperken’

Medicals4Events

Al sinds de oprichting in 2003 pleit Medicals4Events al voor een hoger kennis niveau als basis voor de medische ondersteuning bij evenementen. Sinds haar oprichting werkt Medicals4Events daarom met professionele zorgverleners als verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten en dergelijke en niet met het standaard EHBO. Een pleister plakken kunnen we allemaal wel, maar als er meer aan de hand is dan heb je meer kennis en apparatuur nodig om tot een goede zorgverlening te komen. En dat geldt voor elk type evenement, groot of klein.

Wilt u meer weten over dit onderwerp schroom niet om ons te bellen of te mailen.

We zijn u graag van dienst.

Uitzending Zembla: de dood van een hardloopster

Lees ook: Rode Kruis: ‘Fouten gemaakt rond overlijden deelneemster Dam tot Damloop’

Lees ook: Vertrouwelijke brief inspectie aan Rode Kruis

Bron: AT5 en BNNVARA