Stadsbestuur wil Pride event minder commercieel, extra handhaving op geluid

Het stadsbestuur is van plan om geluidsoverlast tijdens de Pride Event harder aan te pakken. Ook wil het college de vercommercialisering van het evenement tegengaan.Dat blijkt uit een brief van burgemeester Halsema. Hoewel de vorige editie van de Pride succesvol verliep, maakt het bestuur zich zorgen om toenemende geluidsoverlast en de groei van commerciële activiteiten. 

Het college voelt zich gesterkt na een enquête die onder Amsterdammers werd verspreid door het bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS). 

In opdracht van de gemeente werden respondenten gevraagd naar hun oordeel over de parade. Een deel van hen bleek tevreden te zijn, de rest beaamde de zorgen over geluidsoverlast en vercommercialisering. 

Alcoholische versnaperingen
Het bestuur ziet onder meer problemen met commerciële activiteiten op de kade en in het water, waarvoor geen vergunning is verstrekt. 

Zo bleken sommige partijen al ver voor de Botenparade hun schepen op de route af te meren. Op de dag van de parade werden deze voorzien van geluidsinstallaties en ‘alcoholische versnaperingen’.

‘Zowel de geluidsoverlast als het afval worden in negatieve zin toegerekend aan de Prideorganisator en ondermijnen het draagvlak voor het evenement’, vindt het college. 

Goed te beheersen
Pride heeft daarom het afgelopen jaar zelf arrangementen aangeboden op een boot langs de route. Volgens het bestuur was dat een succes: ‘Gebleken is dat hier een markt voor is en dat deze goed te beheersen is.’

Zo zou de muziek niet te hard hebben gestaan en werd er geen afval achtergelaten. De gemeente kijkt daarom naar manieren waarop Pride deze arrangementen de komende editie ook zelf kan aanbieden. 

Daarnaast wordt er ingezet op een samenwerking tussen politie, gemeente en Waternet. ‘Om overlast op het water door vaartuigen tot een minimum te beperken en ervoor te zorgen dat er spontane afterparty’s ontstaan aan de wal.’

Plannen hiervoor worden in april ingediend.